onsdag 16 mars 2016

Vertikalgösen 2016

Vertikalgösen 2016.

Vi i tävlingsledningen har tagit det tråkiga beslutet att ställa in Vertikalgösen i år på grund av att Tisarens vattennivå ska sänkas med över 50cm.
Detta på grund av att man har för avsikt att sanera områden kring den gamla impregneringsanläggningen i Åsbro. Den låga vattennivån kommer medföra att det blir omöjligt att sjösätta båtar i sjön på de befintliga ramperna.
Vi beklagar verkligen detta men det är absolut inget vi kan göra något åt.
Vi hoppas på att kunna köra tävlingen 2017 och hälsar alla deltagare och sponsorer välkomna då!
Med vänlig hälsning, Micke och Jocke, 
Hallsbergs sportfiskeklubb   

För mer info om vattennivån gå in på länken